Information till alla på Höjden

Hej!

Som jag tidigare har informerat om så kommer vi att ta emot ett antal nya kompisar som börjar på Höjden den 6 april. Detta har ni säkert även följt i media. Vi på Steningehöjdens skola är vana att nya kompisar börjar på vår skola och många som i dag är ”höjdare” har själva också varit ny på skolan. Tillsammans kommer vi att välkomna alla på bästa sätt, till vårt förhållningssätt, arbetssätt och värdegrund.

I årskurs 4 börjar fem nya klasskompisar och i årskurs 5 börjar 15 nya klasskompisar. Eleverna i årskurs 5 kommer under det sista som är kvar av vårterminen att gå tillsammans med våra sexor där plats finns. De kommer att arbeta med både femmorna och sexorna. Till nästa läsår får vi då möjligheten att göra mindre grupper vilket innebär två årskurs 6 och det känns positivt. Mer information om det längre fram på terminen. Vi välkomnar även en ny medarbetare som också börjar hos oss den 6 april, en behörig lärare som kommer att arbeta i klass 5-6.  Vi presenterar självklart henne med namn och bild inom kort.

Våra nya kompisar kommer att besöka oss under nästa vecka!

Läs även informationen från förvaltningen nedan.

Vi önskar Trevlig helg!

//Cecilia

Information till vårdnadshavare till barn vid Sigtuna kommuns grundskolor

Valstaområdet genomgår både nu och under de kommande åren stora förändringar. Tillsammans med andra förvaltningar planerar vi för att möta expansionen. Nyckelordet här är att skolan och skolsturkturen aktivt skall motverka segregation. Skolor skall planeras på ett sådant sätt att områden och människor möts. Vi är redan en bit på väg – Steningehöjdens skola och Galaxskolan är igång och erbjuder toppmoderna och ändamålsenliga lärmiljöer och är attraktiva skolor som ligger i framkant på alla sätt.

Vi är långt fram i planeringen av en ny högstadieskola som på samma sätt skall vara det självklara valet för elever från hela området. I Slottsbyn, där en helt ny typ av samhälle med exklusiva bostäder växer fram, planerar vi en tvåparallellig F-6-skola som dels kommer att erbjuda plats för barn som växer upp i denna nya stadsdel, dels för barn från Steninge. Skolan blir här ett viktigt verktyg för att knyta ihop Slottsbyn med resten av kommundelen.

När kommundelen förändras måste vår befintliga skolstuktur också göra det – när det gäller Eddaskolan och Sagaskolan har vi ett grundläggande problem – de täcker bara förskoleklass till trean. Det här är olyckligt då skolors kunskapsfokus gynnas av att omfatta även mellanstadiet. Därför vill vi utnyttja möjligheten att bygga ut befintliga skolor.

Det här innebär att vi inte planerar för fortsatt verksamhet i nuvarande Valstaskolans lokaler på sikt, men nämnden fattade också ett skyndsamt beslut på sitt sammanträde den 2 mars.

Beslutet innebär att förvaltningschefen fick i uppdrag att skyndsamt avveckla verksamheten för skolår 4-5 på Valstaskolan och att eleverna i ovan nämnda årskurser fördelas på befintliga skolor i kommunen. För att alla elever skall få en bra start på nästa läsår anser vi att den här åtgärden behöver göras nu. Enligt den tidsplan vi arbetar efter kommer eleverna att börja vid sina nya skolor den 4 april. Rent praktiskt innebär det att de flesta av våra skolor kommer att hälsa några nya elever välkomna till årskurserna 4 och 5. Några av våra skolor har mer ledig kapacitet än andra, och dessa enheter kommer att ta emot de flesta eleverna. Rektor ansvarar för att eleverna integreras i skolan på ett så bra sätt som möjligt.

Grunden till beslutet att skolan under flera år fått allt svårare att rekrytera behöriga lärare. Vi ser att sjukfrånvaron är hög och att organisationen präglas av stress, vilket påverkar tryggheten på skolan. Skolans fysiska läge och utformning, som inte lämpar sig för mellanstadieverksamhet, bidrar också indirekt till att elevernas rätt till trivsel, trygghet och studiero inte kan tillgodoses. Rektor har till förvaltningen konstaterat att dessa brister är av strukturell art och inte kan åtgärdas med ändrade rutiner eller ökade resurser.    

Vi har stor förståelse för att det här kommer att upplevas som en stor förändring, och inget av det här är lätt – vare sig beslutet eller genomförande. Vi vill vara tydliga med att det här inte är en panikåtgärd – det måste vara möjligt för en nämnd att visa handlingskraft och agera snabbt men ändå ha grund för sina beslut och agera skyndsamt. Alla elever i Sigtuna kommun har rätt till en trygg och säker skolmiljö, och de har också rätten till utbildning och att undervisas av kompetent och erfaren personal som har rätt förutsättningar att göra ett gott arbete.

Johan Adler                                                                    Leif Hildebrant Grundskolechef                                                                  T.F. Förvaltningschef

Detta inlägg publicerades i Information. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s