Årskurs 7

Här kommer årskurs 7 att ha sin blogg. Klasserna kommer ha en blogg tillsammans som sköts av personalen.

Inom kort kommer information att börja läggas ut kring undervisande lärare, schema, klasser osv.

Välkomna till åk 7 på Steningehöjdens skolan

Annonser