Dynamiskt tänkande

Vi pratar med våra elever om mindset- ”att du blir vad du tänker”. Vi är inspirerade av Carol S Dweck som beskriver två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig mer.

Dynamiskt tankesätt- Förmågor och prestationer kan utvecklas genom att öva, utmana och prova nytt. Misslyckanden är ett sätt att lära.

Statiskt tankesätt- Mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga, undviker att prova svåra utmaningar, vill inte att det ska gå fel.

Vi vill att våra elever själva ska se att de kan utveckla sig och att det är värt att försöka, att anstränga sig. Vi vill att de ska inse att de inte är experter på allt från början, ”not yet” men att genom att öva så utvecklas de!

Genom att göra misstag, genom att göra fel i bland så utvecklas man!

Genom att lära sig av/med  andra så utvecklas man!

Genom att tro på sin egen förmåga så utvecklas man!

Genom att vara nyfiken och vilja lära sig nytt, se möjligheter så utvecklas man!

Titta gärna på denna film på 10 minuter där Carol S Dweck berättar:

 

Om vi vill berömma barn så tänker vi att det är insatsen, ansträngning och kämparinsatsen vi ger feedback på!