Föräldrasamråd 2021-2022

Föräldrasamrådet träffas 3 gånger/år och är en länk mellan ledning och föräldrar. Samrådet arbetar för att öka föräldrarnas inflytande och insyn i verksamheten och för att skapa och bibehålla en hög kvalitet.

Vi önskar att minst en representant från varje klass deltar på varje möte och att representanten tar med frågor från alla klassens vårdnadshavare. För att göra mötet så bra som möjlig önskar rektor att få in  frågorna minst 3 arbetsdagar innan mötet och att representanten godkänner att vara med i en mail/kontaktlista.

Föräldrasamrådets syfte är:
*Att skapa samarbete som främjar skolan och eleverna.
*Att kunna påverka och föra fram idéer.
*Att arbeta för en god kvalitet.

Mötestider återkommer jag med beroende på Corona

Protokoll förs vid varje möte och delges övriga föräldrar och personal.

/Helena