Hälsa på Höjden

Avslappning/Yoga/massage/rörelse/

På Höjden är ett av våra fokusområden ”Hälsa”. Vi tycker att det är viktigt att våra elever tidigt lär sig vikten av ett friskt och hälsoinspirerat liv, vi vill aktivt bidra till det!

Genom fysisk rörelse och variation får barnen uppleva med sin kropp och i sin kropp.

Förutom att alla elever har idrott så är många av pedagogerna utbildade för att leda olika typer av avslappningsövningar, yogainspirerade rörelser för kroppen och massage/massagesagor av olika slag.

Vi försöker också att så ofta som möjligt göra korta pauser i klassrummen med någon övning som passar in. Eleverna behöver balans mellan aktivitet och vila.

Vi övar olika former av avslappningsrörelser och ser det mycket positivt för eleverna :

  • Minskar stress
  • Tränar att röra vid kompisar
  • Tränar koncentrationsförmågan
  • Tränar eleven i att hitta skillnader i spänd & avslappnad
  • Koordinationsförmåga
  • Långsamma medvetna rörelser
  • Ökar kamratrelationerna, ”barn som masserar slår inte”. Barn som rör varandra i respektfulla situationer, vi ser det som en del i värdegrundsarbetet.
  • Positivt för klassrumsklimatet = vi vill nå ett lugnt klimat

 

Glada och pigga elever, vilket gör det lättare att koncentrera sig och lära nytt!

Vi inspireras och tar också del av Folkhälsans innehållsrika sida. Läs mer här: http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Ung-och-skola/Skolbarn-somn-och-aterhamtning/