Klass 2

På Steningehöjdens skola har vi en årskurs 2.

Pedagoger i klass 2 är Malin Mårtensson och Elin Björk.

Läs mer om klass 2 på deras blogg:http://höjdarna09.se/

Annonser