Klass 2

På Steningehöjdens skola har vi en årskurs 2.

Klassen arbetar tillsammans med klasslärare Linda. I klassen arbetar också Ia och Gölin från fritids 2-4.

Läs mer om klass 2 på deras blogg: http://höjdarna08.se/