Om Rektorsbloggen

I första kapitlet i vår läroplan, Lgr11 kan vi läsa om rättigheter och skyldigheter samt skolans uppdrag. Skolan ska samarbeta med hemmet och skolan har skyldighet att vara tydlig och ge förutsättningar till inflytande och påverkan. Jag vill som ansvarig för verksamheten på Steningehöjdens skola vara en aktiv skolledare som skapar dessa förusättningar till god kommunikation och en god utbilning för alla våra elever!
Att blogga om verksamheten och om skolans utveckling och dagliga arbete ger er läsare en god insyn och en delaktighet i vad vi gör. Under en skoldag sker otroligt många olika lärande situationer. Skolan är en fantastisk arbetsplats, för både elever och pedagoger. Här utvecklas alla, hela dagarna på olika sätt och utifrån sina förusättningar.
Vårt uppdrag är tydligt, våra elever ska få goda kunskaper och klara sina kunskapskrav. Våra elever ska vara goda samhällsmedborgare och goda kamrater, vi ska ha en tydlig och stark värdegrund i verksamheten.

Jag vill med min bakgrund som grundskollärare under lång tid, diplomerad coach och skolledare med framtidsblick arbeta för en skola i framkant, detta tillsammans med en mycket kompetent personalgrupp och ett gäng nyfikna härliga elever!

Välkomna att följa oss!

Cecilia Meijer
Steningehöjdens skola ht 2014 013

Ur lgr 11:

Rättigheter och skyldigheter

”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”

Skolans uppdrag

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s