Viktig information till alla vårdnadshavare på Steningehöjden

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | 4 kommentarer

Månadsinformation och Tack från Höjden

Hej alla höjdare och föräldrar!

Här kommer februaris månadsinfo!

Datum att komma i håg:

6 och 8 februari: Nationella prov SV åk 6, ingen ledighet beviljas och vi behöver alla elever på plats dessa dagar.

13 februari: Daniel Mendoza besöker skolan, kvällsföreläsning för föräldrar 17:30-19 matsalen

19 februari: Trafikdialog i matsalen 18:30-21:00 https://steningehojden.wordpress.com/trafikdialogen-vt-2018/

Vecka 9 26/2-2/3: Sportlov!

Vi tackar alla Er föräldrar som kom till skolan på dagtid och var en viktig del av ert barns utveckling och lärande. Elevernas utvecklingssamtal och nya individuella mål (IUP) är nu satta och när alla är väl medvetna om vad som är viktigt för var och en så går arbetet framåt så mycket lättare! Tillsammans ska vi nu peppa, motivera och stötta barnen/eleverna i deras kunskapsmål men också sociala mål som är lika viktiga för att allt ska fungera väl på arbetsplatsen= skolan.

Heja alla höjdarelever!!

Att träna och öva, använda ”kämparglöd” varje dag gör att du utvecklas och när något är lite klurigt eller svårt-det är då du lär dig, du får ny förståelse-och lärande sker! Din tid i skolan är så viktig, du är viktig och du har drömmar! Du kan nå dina drömmar med hög motivation och ambition, genom nyfikenhet att lära dig nya saker! Ta hand om dig och ta hand om varandra, kom också i håg att ta hand om vår fina skola!

Med dessa ord vill jag också passa på att säga TACK av hela mitt hjärta till alla på Höjden för att jag har fått vara en del av denna fina arbetsplats som både vuxna och barn trivs så bra tillsammans på. Det har varit en fantastisk resa från ingenting till paviljong och till ny skola, från 38 elever till över 200. Jag är väldigt stolt över Höjden! Jag önskar Er alla ett stort Lycka Till med det fortsatta arbetet att utveckla Höjden tillsammans med Bobo som börjar sitt arbete på skolan på torsdag den 1 februari. Jag och Bobo kommer att jobba tillsammans en vecka först och sedan börjar jag helt mitt arbete på förvaltningen och kommunens alla grundskolor.

Kom i håg vår vision att alla är olika, alla är unika och alla kan lyckas! Det absolut viktigaste i det är att ni alla, barn och vuxna visar acceptans och förståelse för varandras olikheter! Det finns alltid förklaringar till saker och ting som sker. Stanna upp lite oftare och fundera kring det, visa empati och vänlighet- visa omtänksamhet och kärlek! Det behöver skolan, det behöver samhället och det behöver världen!

Varma kramar från Cecilia

 

Publicerat i Information, Okategoriserade, Rektorsögat, Vår vardag | Lämna en kommentar

Information från polisen till alla grundskolor

Bild | Posted on by | 1 kommentar

Ny ingång till skolgården

Hej!

Från och med måndag 29/1 så har vi en ny ingång till skolgården. Då stängs grinden på kortsidan för att byggarna måste in närmast väggen och göra jobb…

Den nya ingången till gården blir från sidan nedanför de nya villorna snett bakom sporthallen. Några elever i klass 3 har hjälpt oss att filma den nya skolvägen, för i bland är det lättare att förklara i bild än ord! Tack för hjälpen, det kommer att gå jättebra för alla elever på måndag!

Vi hoppas också att så många elever som möjligt kan gå till skolan (de som bor nära så klart) och eller bli avsläppta en liten bit från skolan så att alla föräldrar inte kör bil hela vägen fram till sporthallen. Det är mycket trångt och svårt att vända, maskiner som arbetar innan för staketet osv. Färre bilar blir tryggare för oss alla!

Här kan ni se filmen på 2 minuter:

 

Hälsningar från Höjden

Publicerat i Information, Vår vardag | 3 kommentarer

Information om ledarskapet på Steningehöjdens skola

Information om ledarskapet på Steningehöjdens skola

Det känns härligt att kunna inleda vårterminen med den positiva nyheten att vi nu är i mål med rekryteringen till Steningehöjdens skola. Valet föll på Bobo Börjesson, som för närvarande arbetar som biträdande rektor i Vallentuna kommun. Bobo har en gedigen skolbakgrund med mångårig erfarenhet av såväl klassundervisning som pedagogiskt ledarskap i sina roller som förstelärare, arbetslagsledare och biträdande rektor. Bobo är väl förtrogen med såväl skolans styrdokument som systematiskt kvalitetsarbete och har genom sina tidigare befattningar även erfarenheter av att framgångsrikt driva digitaliseringsprojekt i skolan. Han har med andra ord alla förutsättningar som krävs för att förvalta och utveckla det fina kvalitetsarbete som Cecilia, tillsammans med er på skolan, bedrivit de senaste tre åren, ett arbete som bidragit till att göra Steningehöjden till ett attraktivt val för såväl elever som personal. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, Steningehöjden är en av de finaste verksamheter jag har sett under mina år som skolchef.

Bobo tillträder rektorstjänsten den 1 februari och får i samband med det en överlämning från Cecilia för att säkerställa att övergången blir så bra och smidig som möjligt.

Vänliga hälsningar, Carmen Blom Bitr. förvaltningschef

Här kommer några rader från Bobo till er:

Hej

Jag heter Bobo Börjesson och det är med glädje jag tillträder som rektor för Steningehöjdens skola den 1 februari. Att ta över skolan efter Cecilia Meijer är ett stort ansvar som jag ser fram emot att axla med målet att fortsätta den positiva utvecklingen av skolan. Jag har arbetat i snart 20 år i skolans värld i en rad olika roller. Jag har bl.a. haft försteläraruppdrag, ansvarat för IKT, varit med i skolutvecklingsprojekt, arbetat i särskild undervisningsgrupp med elever i behov av stöd samt undervisat elever i grundskolans alla åldrar. Denna pedagogiska bredd har jag haft stor nytta av under mina år som skolledare.

Jag är 42 år och bor i Vallentuna med min fru och våra barn. Jag ser fram emot ett bra samarbete där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för att barnen ska trivas och utvecklas i skolan.

Med vänliga hälsningar, Bobo Börjesson

Publicerat i Information | 3 kommentarer

IST lärande

Ny lärplattform – IST Lärande

Inför de Elevledda utvecklingssamtalen önskar vi att ni föräldrar går in i IST lärande tillsammans med ert barn och tittar på höstterminens prestation och bedömning. På samtalet ska eleven sätta upp nya mål för terminen och reflektera och fundera kring prestationen för denna termin. Under tiden fram till samtalen jobbar vi mycket nu i skolan med självskattning samt att eleverna också är inne i systemet med sina lärare.

Läs mer nedan:

Sigtuna kommuns grundskolor och grundsärskola går över till en ny lärplattform. Plattformen heter IST Lärande och ersätter Infomentor som vi lämnade till årsskiftet.

IST Lärande är i grunden samma system som våra andra befintliga elevadministrativa system där man som vårdnadshavare har tillgång via Dexter. Det innebär att vi nu samlar all elevinformation så som omdömen, betyg och frånvarohantering i samma system.

I Dexter kan man som vårdnadshavare precis som tidigare se resultat från nationella prov, betyg, schema samt registrera och se frånvaro. Från och med nu kommer man även till lärplattformen IST Lärande via Dexter.

Inloggning

Inloggning sker precis som tidigare via skolportalen på www.sigtuna.se/skolportalen

Om IST Lärande

I IST Lärande kan man följa sitt/sina barns lärande. I systemet finns olika aktiviteter som syns för vårdnadshavare vartefter lärare publicerar dem. Dessa är:

Planering och bedömning

Aktuella pedagogiska planeringar. I dessa beskriver läraren undervisningens upplägg med syfte, innehåll och kunskapskrav. Till planeringen görs bedömningar som är avstämningar av hur det går för barnet i förhållande till målen för undervisningen.

Omdöme

Samlat omdöme av barnets kunskaper inom ämnet under innestående termin.

Utvecklingssamtal IUP

Samlad kunskapsöversikt för barnet i all ämnen samt dokumentation av utvecklingssamtal och den framåtsyftande Individuella Utvecklingsplanen.

Extra anpassningar och Åtgärdsprogram

I IST Lärande finns i tillämpliga fall även den specialpedagogiska dokumentationen i form av Extra Anpassningar och Åtgärdsprogram.

Videoresurs

Här finns en instruktionsvideo med en genomgång av vad man ser och hur man navigerar i IST Lärande som vårdnadshavare.

www.youtube.com/watch?v=nU9y2jZAuPA&list=PLWpjeKGe-WkTk3Sa-2ObIiuM3zeILZKlj

Publicerat i Information, Vår vardag | Lämna en kommentar

Viktiga datum VT 18

Hej!

Här kommer viktiga datum för första halvan av vårterminen. Detta ligger sedan som en statisk sida också i övre fältet på bloggen.

V.3 Start för omgång 3 av ”Alla med” projektet!

Denna omgång leder de tidigare 4 st ambassadörerna som finns i varje klass tillsammans med sina pedagoger. Vi arbetar med beteendebaserad värdegrundsutveckling som är framarbetad av John Steinberg och Åsa Sourander. Varje måndag fram till sportlovet har varje klass en lektion där vi jobbar med ett uppdrag, uppdraget genomsyrar sedan hela veckan på hela skolan och utvärderas sedan på fredagar eller måndagen då ett nytt uppdrag presenteras. Det stora målet med arbetet är att få både elever och vuxna på skolan att förstå, att hur man själv agerar påverkar hur andra agerar. När man får insikt om vad jag själv gör har betydelse för relationer, stämning och till slut även arbetsro och resultat, är det ett stort steg i ens mognad och förståelse av hur ”världen” fungerar. Små saker kan ha väldigt stor effekt och uppdragen handlar om till exempel att säga TACK, att säga HEJ, att vara Hjälpsam osv.

Vi kommer även att ge eleverna samma uppdrag att utföra  i hemmet och hoppas att ni följer uppdragen noggrant och övar hemma. Då får vi ännu större effekt och ett förhållningssätt som håller i sig och målet är att alla ärligt ska äga det!

V.4 Elevledda utvecklingssamtal

tis 23/1-ons 24/1 Klass 1-2-3 tors 25/1-fre 26/1 Klass 4-5-6. Eleverna i klass 3-6 har PRAO en av dagarna. Se info på klassbloggarna samt det förra inlägger med info kring Elevledda samtal!

V.6 Nationella prov i svenska för klass 6 tisdag 6/2 och torsdag 8/2.

V.7 Daniel Mendoza besöker oss och föreläser! Daniel träffar eleverna under skoldagen i vårt värdegrundsarbete och vi bjuder in alla er föräldrar till en kvällsföreläsning tisdag 13/2 17:30-19:00 i matsalen. Under alla Daniels föreläsningar fokuserar han på vikten av tillit, godhet och att vara snäll. Han gör det genom att berätta anekdoter från sitt liv, från sin mycket mörka barndom och de val han gjorde för att bli fri från sitt arv och för att inte fastna i det negativa bruset och inte heller leva i hat och vrede. Genom sina föreläsningar vill Daniel INSPIRERA och ge insikter man kan ta med sig, som förhoppningsvis räcker länge, kanske hela livet. Föreläsningarnas uppgift är att skapa INSIKTER som ger medvetenhet. Medvetenhet om att VI som individer kan påverka. Det ger optimism. Medveten optimism. Att medvetet påverka genom sitt sätt att TÄNKA och AGERA, är första steget mot engagemang.

http://www.danielmendoza.se/

Missa inte detta, en fantastiskt föreläsning samt att du kan fortsätta föra samtal med ditt barn sedan eftersom de också har träffat Daniel!

V.9 Sportlov, fritidshemmet öppet

V.11 Start Nationella prov klass 3 svenska och matematik

Observera att ingen ledighet beviljas under de perioder som vi utför Nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6. Det är av största vikt att vi har alla elever närvarande alla dagar.

V.13 Tisdag 27/3 Föreläsning för föräldrar kring ANDT, alkohol, droger och tobak. Marie Unander Scharin besöker eleverna i klass 6 under dagen. På kvällen är hela skolans föräldrar välkomna till en viktig föreläsning och viktiga samtal och information kring dessa frågor. Vi återkommer med tid närmare men boka kvällen!

V.13 Långfredag- verksamheten stängd  V.14 Påsklov, fritids öppet

 

 

Hälsningar från Höjden

Publicerat i Information, Vår vardag | Lämna en kommentar