Tack för i år, vi ses snart igen!

Till vårdnadshavare med barn på Steningehöjdens skola

En hösttermin med extra stora utmaningar är nu slut. Vår skola har vuxit med fler och äldre elever. Vi har påbörjat utbyggnad av verksamheten för att inom ett par år bli en skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Personalstyrkan växer och våra lokaler räcker inte längre till. Fler paviljonger kommer i väntan på att det stora skolbygget ska komma igång.

Vi välkomnar den här utvecklingen och vet att vi kommer att bygga en fantastisk verksamhet på den grund vi byggde i den lilla skolan. Men det går inte att växa utan växtvärk, det har vi märkt den här terminen.

Därför gör vi en ordentlig nystart vårterminen 2019

Skolan får ny ledning

Tf rektor Maria Kvickström-Enquist  

Maria blir ny rektor i väntan på ordinarie rektor, som väntas tillträda tidigt våren 2019. Rekryteringsprocesser är i full gång.

Verksamhetsledare med utökat ledningsansvar Camilla Bruno 50 %

Camilla kommer att bistå rektor med operativt stöd i frågor kring verksamhet och personal.

Verksamhetsledare

Den pedagogiska personalen på skola och fritids organiseras i tre arbetslag under ledning av en verksamhetsledare:

  • Arbetslag Förskoleklass-åk 3: Ida Rudin
  • Arbetslag Åk 4-6: Anna Wassdahl
  • Arbetslag Åk 7: Josefine Purits
  • Arbetslag Fritids: Camilla Bruno

Ledningsgrupp

Rektor bildar tillsammans med verksamhetsledarna och skolans förstelärare en ledningsgrupp med uppdrag att tillsammans utveckla verksamheten med fokus på organisation, tydliga strukturer och mål. Särskilt viktigt är att arbeta med samsyn kring strukturer, regler och förhållningssätt. Under en begränsad tid förstärks ledningsgruppen med en extra ledningsresurs från förvaltningen.

Så här gör vi på Höjden

I en verksamhet, som växer snabbt med nya elever och ny personal, måste mycket tid ägnas åt att skapa samsyn kring viktiga delar av verksamheten. Det handlar om samsyn kring undervisning och lektionsstrukturer, värdegrund, regelsystem och hur vi tillsammans upprätthåller det vi kommer överens om. I detta arbete tar vi hjälp av erfarna lärarcoacher.

Detta arbete kommer att prioriteras i början av vårterminen. Vi kommer att jobba hårt med att åstadkomma en Höjden-anda präglad av trygghet, trivsel och studiero.

I det arbetet behöver vi stöd från er vårdnadshavare. Vi ska vara transparanta med de insatser vi gör och räknar med ert stöd.

Förändringar i organisationen

Åk 3: Malin Mårtensson lämnar oss på Höjden i slutet av januari för att börja studera. Malin kommer bli saknad av oss alla men vi önskar henne så klart all lycka. Rekryteringen av efterträdare är i full gång.

Åk 5: Där hälsar vi Britt Strand och Cecilia Iskander varmt välkomna. Både Britt och Cecilia har under lång tid vikarierat hos oss både i skolan och på fritids och känner därför till vår verksamhet. Vi är så glada och tacksamma att de valt att komma till oss på heltid redan från terminsstart.

Vi hälsar även Kristina Sundstedt välkommen till oss. Kristina börjar vecka 8 och är speciallärare mot våra äldre elever.

Vi har även anställt en ny idrottslärare istället för Helena Bertilskiöld som kommer undervisa i andra ämnen i framförallt åk 4. Helenas efterträdare heter Jessica Brissman och kommer närmast från Sollentuna kommun. Även Jessica börjar senare i vår.

Vår personal som har varit sjukskrivna delar av hösten kommer successivt tillbaka i början av vårterminen.

Nu stänger vi strax 2018 och blickar framemot ett spännande 2019. Men innan dess vilar vi och umgås med nära och kära så att vi är redo för skolstart tisdag den 8 januari 2019 kl. 8:10. Påminner att fritids är stängt måndag den 7 januari då hela personalstyrkan har en gemensam planeringsdag.

God Jul och Gott Nytt År

önskar Maria och all personal på Höjden

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information till föräldrar vid Steningehöjden

Hej, jag vill med dessa rader berätta för er att rektor Bobo Börjesson har valt att inte fortsätta sitt rektorsuppdrag på skolan och han kommer göra sin sista arbetsdag den 21 december. Bobo började så sent som i våras, men han har känt att det inte är rätt uppdrag för honom. Rekryteringen av en ny rektor till skolan påbörjas inom kort och under rekryteringsperioden har vi nu en hittat en lösning på organisering av ledarskapet på skolan.

Organisation av ledarskapet under rekryteringsprocessen
Vår lärarcoach Maria Kvickström Enquist, erfaren pedagog, förstelärare och verksamhetsledare, kommer att axla rollen som tillförordnad rektor på skolan. Maria har, som ni vet, varit med sedan skolan startade och känner verksamheten mycket väl. För att förstärka ledarskapet på skolan kommer Camilla Bruno som har lång erfarenhet som verksamhetsledare att kliva in som ledningsresurs. Utöver det stöttas ledningsgruppen av Ingemar Johansson, en av förvaltningens mest erfarna och uppskattade ledare. Vi tror och hoppas att denna riggning kommer bidra till trygghet och kontinuitet för både personal, elever och föräldrar.

Det är så klart alltid väldigt tråkigt när det inte blir som man tänkt sig, men jag är övertygad om att den interimslösning vi har hittat kommer att fungera väl tills vi har en ny ordinarie rektor på plats.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig. Jag lovar givetvis att informera er om hur rekryteringsprocessen går och när vi har hittat en ledare som matchar skolans behov.

Vänligen,
Carmen Blom
Biträdande förvaltningschef
Barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Buss till Steningehöjden förbättras

Efter klagomål från föräldrar och elever har kommunen haft dialog med Arriva och lyckas får till 2 st nya bussturer. Från och med 10/12 kommer Buss 582 Valsta C (på Valstavägen) – Steningehöjden gå med avgång 07:32 och 07:47.

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skolverket förlänger svartiden

Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Endast 81 vårdnadshavare av 249 har svart på enkäten varför tiden förlängs till 26 oktober. Gäller vårdnadshavare i åk 1-7 på Steningehöjdens skola.

Med vänlig hälsning Skolinspektionen

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Enkät skolinspektionen

Vi har delat ut papper med information om skolinspektionens enkät och vi har skrivit om det på klassbloggarna. Jag ser nu att inte ens 23% av er vårdnadshavare har svarat på enkäten. Det är mycket viktigt att alla ni vårdnadshavare svara så att vi får ett korrekt svar som vi kan utvärdera.
Har ni tappat bort eller inte fått något papper mailar ni er mentor som skickar hem en ny.
Tack för hjälpen

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Elever stannar kvar i skolan och på skolgården efter skoltid

Det finns elever som stannar kvar i skolan och på skolans område efter skoltid. När eleverna har slutat för dagen ska de snarast lämnas skolbyggnaden och skolgården så att verksamheten kan fortsätta enligt plan. Vi har ej avsatt personal som kan ta ansvar för elever som slutat för dagen om någon konflikt eller händelse skulle inträffar. Har eleverna behov av att stanna kvar på skolan finns möjlighet att skriva in ert barn på fritids. På föräldrasamrådet lyftes även frågan kring elever som stannar på skolgården efter att de slutat för dagen och då hamnar i konflikt med varandra.

Om elev ska stanna kvar på skolan efter skoltid ska det finns ett specifikt syfte. Tex att man väntar på modersmålsundervisning eller att man går på fritids och deltar i deras aktiviteter.

 Mvh Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa Momo

Vi har uppmärksammat att elever skolan har pratar om vad Momo är och ska titta på bilder. Barnen har förklarat att de försökt titta på skolan, på bussen hem och hemma. Viktigt att ni vårdnadshavare pratar med era barn om det och att vi tillsammans kan få ett stopp på det.

Tack för hjälpen

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer