Studiestöd

Höjdens studiestöd:

Precis som namnet ”Studiestöd” låter, så innebär det ett erbjudande om tid och stöd för att nå målen med sina studier. Detta innebär oftast att eleven arbetar utifrån sin IUP=individuella utvecklingsplan. En elev kan också komma till studiestödet om denne har varit sjuk, inte har internetuppkoppling hemma eller har behov av stöd med ett uppdrag.

På Höjden kommer vi att erbjuda studiestöd på:

 

Under dessa tillfällen kommer det att finnas X pedagoger på plats.

För att uppnå hög kvalité vid dessa tillfällen behöver vi ett samarbete med Er i hemmet. Ni bestämmer tillsammans med klasslärare på utvecklingssamtalet om eleven ska gå på studiestödet. Då vet alla inblandade tydligt vad som gäller. Lärarna som arbetar på studiestödet tar närvaro varje vecka och förmedlar till klasslärare vilka elever som varit på plats, eleven är själv ansvarig för att komma till klassrummet och på rätt tid.

Plats: 

Välkommen!