Uppdrag

Så här gör vi på Höjden!

  • På Höjden lägger vi stor vikt på läsning och god läsförståelse och därför har alla ett läsuppdrag, den kan se ut på olika sätt beroende på nivå och ålder.
  • Färdighetsträning vid behov beroende på ålder (addition, subtraktionstabeller, multiplikationstabeller, glosor, begrepp) Många saker här behöver repeteras många gånger, ”nötas” in.
  • ”Flippade uppdrag”, det kan innebära att se en film, läsa något eller fundera över en fråga, för att förbereda sig inför ett arbete som sedan fortsätter i skolan. Vi ger inte uppdrag för uppdragens skull, utan uppgifter som eleverna får göra hemma ska oftast klaras på egen hand och vara meningsfulla för elevens fortsatta kunskapsutveckling.

Uppdrag kan se olika ut för olika barn, bland annat utifrån elevens behov och individuella utvecklingsplan.

  • Vi erbjuder studiestöd på tisdagar och torsdagar.

Flera elever har studiestöd i sin IUP och deltar varje vecka, och några kommer dit för att göra uppdrag i bland.

imagesBGLLE1YB

Annonser