Utvecklingsområden

Utifrån Trygghet & Trivsel enkäten dec 2016 har Trygghetsteamet, elevrådet och alla klassråd arbetat med ett antal frågeställningar. Här följer en sammanfattning av utvecklingsområden/förbättringar:

Steningehöjdens skola (feb 2017):

ARBETSRO:

 • Hålla fokus, inte tappa tråden, alla måste bidra och ta ansvar, använda hörselkåpor, jobba i grupprum, bra med olika lärmiljöer!
 • Om något är svårt, om det är otydligt (instruktioner) så kan det bli sämre arbetsro. Viktigt att lyssna noga och få goda instruktioner från pedagogerna.
 • I slutet av dagen blir det svårare med arbetsro, viktigt att äta ordentlig lunch, kanske ha med sig en extra frukt för att orka hela dagen. Hålla fokus!
 • Tänka på att inte prata med så hög röst.
 • Inte störa andra när de arbetar. Inte peta/röra på andra.
 • Träna på att arbetet ska fortsätta lika bra även om ingen vuxen är i närheten!
 • Om alla tar eget ansvar behöver ingen vara ”polis”…

TRIVSEL:

 • Trygghet= Få vara den man är, att alla är snälla med varandra!
 • Trygghet= ingen skrattar när någon gör fel. Viktigt att våga testa, våga göra fel för det är då lärande sker!
 • Öva på att kunna (sam)arbeta med alla!
 • Fina lokaler, rent! Mysig miljö betyder mycket!
 • Alla på skolan måste hjälpas åt att ta hand om skolan, sakerna, möblerna och lokalerna!
 • Språket hos alla är viktigt, tänk på hur du säger! Både vårdat språk och hur man låter på tonen!

OTRYGGA PLATSER:

Fotbollsplanen:

 • Alla måste vara ärliga, hjälpa att förklara tex regler för andra på ett ok sätt!
 • Schysst språk på fotbollsplanen! Alla får vara med! Tänk på attityden på fotbollsplanen, på skolan spelar vi bara på skoj.
 • Alltid fairplay!
 • Det behövs en vuxen på fotbollsplanen!
 • 10-rasten= alla får vara med! Lunchrasterna har olika åldrar olika rasttider, då blir det mer uppdelat.
 • De äldre måste vara bra på att ta hand om de yngre så att de känner sig trygga på planen och vågar vara med!
 • Visa hänsyn!
 • Toaletterna:
 •  Lampan kan slockna, om man sitter helt blickstilla.
 • Titta på låset innan du rör handtaget! Inte banka på dörren.
 • Alla toaletter är allas!
 • Lämna snyggt, följ toalettreglerna.
 • Omklädningsrummen:
 • Dörrarna öppnas och stängs hela tiden av de som ska gå ut och in…. Trångt (måndagar helst), hur är uppdelningen av rummen? Tider krockar, går det att fördela bättre? (Cecilia)
 • Titta inte in i andra omklädningsrummet, gå direkt till hallen.
 • Torka dig inne vid duscharna, så blir inte golvet så blött!
 • Önskemål att det ska finnas draperier. (Cecilia)

KRÄNKNINGAR:

  • Prata mer om i alla klasser, att förstå innebörden av kränkningar, mobbing, sociala medier flödet—att det är på riktigt—någon annan människa blir sårad och ledsen! Tänk alltid efter före! Stoppa dig!
  • Tänka på hur man säger och hur man låter på rösten när man pratar med andra!
  • Fortsätta öva på att lösa konflikter på egen hand= stoppljuset!
  • Alltid hinna tänka på hur det skulle kännas för en själv!
  • Träna sig på att hinna stoppa sig i tid= rött i stoppljuset!
  • Testa att leka med olika kompisar ofta, inte vara rädd för att vara med flera olika vänner.
  • Leka det man själv vill, inte bara göra som gruppen!
  • Inte falla för grupptryck!
  • Vara modig, våga säga nej! Våga säga till någon som gör något dumt, säg till på ett bra sätt.
  • Alltid vara sig själv ( ha vilka kläder du vill, frisyr, hårfärg, intressen, musiksmak osv osv…)
 • Alltid komma ihåg att behandla andra så som du själv vill bli bemött.
 • Man får känna vad man vill men man kan inte säga/göra vad som helst!
 • Respektera olikheter, alla ska få vara sig själva-alla är unika! Prata om det ofta i klasserna!