Skolskjutsinformation

Elever som har skolskjuts och som fått ett skolskjutsbeslut för flera läsår behöver inte göra en ny ansökan. Skolskjutsbesluten mailades ut på den mailadressen som ni uppgav i ansökan. Där kan ni se hur många läsår som beviljats. SL kort kommer att postas hem till eleverna ca 1 vecka innan skolstart.

Nya ansökningar måste skickas in senast 31 maj för att hinna handläggas innan skolstart. Kommer inte ansökan in i tid kan vi inte garantera att SL kort hinner postas ut innan skolstarten. Eller att skoltaxi och skolbussresan hinner startas upp i tid för ditt barn.

Läs igenom kriterierna för skolskjuts först om ert barn har rätt att få skolskjuts innan ni ansöker. Ansökan hittar ni på hemsidan; https://www.sigtuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/skolskjuts.html

Med vänliga hälsningar

Anette Einarsson

Skolskjutshandläggare

Barn och ungdoms förvaltningen
Kommunledningskontoret
Södergatan 20
195 85  Märsta
Tfn. (vxl) 08-591 260 00

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rektorsbrev för april 2020

Klicka på länken – Rektorsbrev april 2020

 

Foto Cecilias mobil aug14 501

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppdaterad information från Barn och ungdomsförvaltningen

Brev VH 2020-04-28

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Besök i nya byggnaden med elevrådet i åk 7-8

Idag var det så äntligen dags för mig och Marie att tillsammans med våra elevrådsrepresentanter få komma in och titta på vår nya skola som skall stå klar sommaren 2020.

Per från Boetten bygg tog emot oss och visade oss runt i de lokaler som till hösten blir vårt nya högstadium. Det var förväntansfulla elever som ställde frågor, fotade och filmade för att kunna visa sina klasskompisar.

Nu återstår en del för våra byggare att färdigställa vår skola och markläggare som skall iordningställa vår skolgård. För mig, Marie och elevrådet återstår att planera våra uppehållsutrymmen.

Tack killar och tjejer för en trevlig vandring med er genom nya byggnaden.
Jag ser fram emot att ni ska få gå i dessa lokaler till hösten 2020.

Jag önskar er en fin helg!
Rektor Helena

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brev från förvaltningschef Ingela Hamlin – vecka 16

Till alla vårdnadshavare med barn i förskolan, skolan och på fritids

Med anledning av spridningen av covid-19 står vi inför ett läge där många riskerar att bli sjuka. Redan idag finns det flera konstaterade fall av Covid-19 hos personal i våra verksamheter. Vi informerar er föräldrar om konstaterade fall i de fall verksamheten påverkas. Alla vi som jobbar inom skola och barnomsorg här i Sigtuna kommun gör vårt yttersta för att kunna fortsätta bedriva förskola, fritidshem och skola till alla våra barn och elever. Vi bevakar ständigt utvecklingen och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning

Förändringar kan bli aktuellt

Trots vår strävan efter att ha öppet som vanligt kan det bli aktuellt med förändringar om situationen så kräver, vilket vi hoppas att ni i det här speciella läget har förståelse för. Redan nu har några förskoleavdelningar slagits ihop och i två fall även hela förskolor, då det varit betydligt färre såväl barn som personal på plats än vanligt.
Detta kan komma att ske på fler ställen och med kort varsel.

För, även om många ur personalen på en förskola eller på fritids blir sjuka måste vi kunna fortsätta att erbjuda omsorg till de vårdnadshavare som behöver det.
Då kan det innebära att den förskola eller det fritidshem som ni vanligtvis har era barn på kan behöva slås ihop med en annan enhet. Det kan också bli aktuellt att begränsa öppettiderna på en förskola eller ett fritidshem för att det ska bli möjligt att bemanna verksamheten. Om en förändring blir aktuell på en specifik förskola eller fritidshem kommer alla berörda vårdnadshavare att kontaktas av rektor.

Även i grundskolan kan det extraordinära läget innebära att vi behöver genomföra förändringar. Det kan exempelvis handla om förändringar i schemat eller omfördelning av tid mellan olika ämnen.  Blir det aktuellt med omfattade förändringar på ert barns skola kommer skolans rektor att informera mer om detta.

Vi vill uppmana alla er vårdnadshavare att vara extra noga med att ta till er information som kommer ifrån era barns verksamhet. Beslut om förändring kan komma med kort varsel.

Det är var och ens ansvar att säkerställa att man håller sina barn hemma vid minsta symtom på smitta, även om symtomen är milda. Även vid misstanke om att barnet kan vara smittat ska barnet vara hemma och undvika sociala kontakter. Barn som har symtom ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn. Friska och symtomfria barn och elever är välkomna till verksamheten.

På sigtuna.se finner ni alltid den senaste information om covid-19; https://www.sigtuna.se/kommun-och-politik/information-om-corona-viruset-covid-19.html

Sigtuna kommun har även öppnat en stödlinje för båda barn och vuxna som behöver någon att prata med i tider med mycket oro, ångest och stress. Telefonlinjen bemannas av öppenvården som kan hjälpa dig med din akuta oro eller guida dig vidare om behovet finns; https://www.sigtuna.se/nyheter/nyheter/2020-03-26-stodsamtal-for-barn-och-vuxna-via-telefon.html

Vi vill slutligen passa på att tacka er för att ni alla hjälps åt för att följa de rekommendationer och restriktioner som finns kring covid-19.

Ingela Hamlin

Förvaltningschef

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brev till vårdnadshavare från BUF

Carmen Blom                                                                                        2020-04-02
Biträdande förvaltningschef
08-591 262 23
carmen.blom@sigtuna.se

Bästa föräldrar,

Vi vill börja med att tacka alla er vårdnadshavare för ert stöd och er uppmuntran i dessa utmanande tider. Det uppskattas av alla oss som jobbar med era barn. De allra flesta av våra verksamheter är igång och vår personal anstränger sig varje dag för att era barn ska ha en så bra tillvaro som möjligt när de är i skolan och förskolan

Enkät samhällsviktiga arbeten

Tack för alla svar vi fick i samband med enkäten om samhällsviktiga arbeten. Det underlättar verkligen vårt arbete med att planera vår verksamhet att ni är så många som har svarat.

Vi vill passa på att förtydliga att vi inte har begärt information om vilket typ av samhällsviktigt jobb som var och en av er har, utan det vi har försökt göra är att skapa en bild av hur stort omsorgsbehovet skulle vara vid en eventuell stängning. Vi har gjort en övergripande och avidentifierad sammanställning av omsorgsbehovet. De av er som inte hann svara denna gång behöver inte oroa er. Blir en stängning aktuell kommer vi att behöva göra en mer noggrann inventering av omsorgsbehovet.

Lovskola

Nästa vecka kör lovskolan igång. Med tanke på rådande omständigheter kommer vi att vidta följande försiktighetsåtgärder:

  • Antalet elever i varje undervisningsgrupp har minskats och överstiger inte 20 personer.
  • Eleverna är indelade i olika grupper som har undervisning på antingen förmiddag eller eftermiddag i syfte att färre elever ska vara på plats samtidigt.
  • Eleverna kommer att placeras med längre avstånd ifrån varandra inne i klassrummen samt i matsalen.
  • Elever som uppvisar symtom på sjukdom, även milda symtom, kommer att skickas hem.

Våra legitimerade lärare är informerade och välkomnar alla elever till lovskolan nästa vecka.

Vi fortsätter som tidigare med extra god handhygien på skolorna och  i synnerhet i matsalen. Precis som tidigare gäller fortsatt att friska barn och elever är välkomna till förskola, fritids och skolan. Vid minsta symtom är det var och en av er vårdnadshavares ansvar att se till att era barn hålls hemma till dess att de är symtomfria och ytterligare två dagar.

Till er som har påsklov nästa vecka, hoppas ni får en fin ledighet.

Med vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Brev till föräldrar från Barn och ungdomsförvaltningen

Bästa föräldrar!

Här kommer en uppdatering kring situationen med coronaviruset.

Inventering av samhällsviktiga arbeten

Förhoppningsvis har alla ni föräldrar fått information om att kommunen inventerar vilka av er som har samhällsviktiga arbeten och som vid en eventuell stängning av förskolor och skolor skulle vara i behov av omsorg. Vi är tacksamma om ni fyller i enkäten senast nu på fredag.

Rutiner i samband med måltid

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Dessa råd har tydliggjorts i rutiner anpassade för respektive förskola/skola. Livsmedelsverket har fått en mängd frågor om Coronaviruset och hur man ska agera för att minska smittspridningen och gått därför ut med följande sammanfattning: de ordinarie hygienrutinerna inklusive handtvätt är tillräckliga. Man blir inte sjuk av livsmedel som det finns coronavirus på. Coronavirus smittar via mikroskopiska droppar i luften som når luftvägarna – och inte via magtarmskanalen. Barn kan fortsätta att själva ta både kall och varm mat i skolan.

Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med en nyhet om skärpta regler och krav för restauranger och krogar. Exempelvis ska restauranger införa bordsservering. Detta berör inte offentliga restauranger och Livsmedelsverket har uppdaterat sin information angående detta: skolor kan fortsatt servera både kall och varm mat i bufféservering och barn och gäster kan ta mat själva. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det inte får förekomma trängsel utan man ska hålla avstånd mellan varandra.

Friska barn kan delta i verksamhet

Vi vill påminna om att vi fortsatt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Tills något annat rekommenderas eller beslutas av regeringen kommer våra förskolor och grundskolor att hålla öppet som vanligt.

Som vi har informerat om tidigare ser vi i dagsläget ingen anledning till att friska barn och elever ska stanna hemma från förskola och skola. Det är däremot av största vikt att ni föräldrar tar ert ansvar och inte skickar era barn till förskola och skola om ni har minsta misstanke om att barnet kan vara smittat eller om ditt barn uppvisar symtom. Det är viktigt att vi alla samarbetar för att minska smittspridningen.

Vänliga hälsningar

Barn- och ungdomsförvaltningen

Se brevet i sin helhet samt information på fler språk kring samhällsviktiga arbete:

Brev till föräldrar 2020-03-26

English

Español

Ogeysiis degdeg ah

العربية

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar