Föräldrasamråd

Hej!

Enligt tidigare utskick skulle årets första föräldrasamråd ske onsdag den 20/2. I och med rektorsbytet väntar vi till dess att Helena Eriksson är på plats och flyttar därför fram det till onsdag 20/3 istället. Vi återkommer med tid, plats och agenda för mötet.

Varmt välkomna den 20 mars!

Hälsningar Maria & Helena

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från barn- och ungdomsförvaltningen

Information till vårdnadshavare med barn på Steningehöjdens skola

Steningehöjden skolbyggnation etapp 2

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Januarihälsning

Hej!

Nu är vi i full gång och snart har redan januari hunnit passera. Det har varit och är mycket att sätta sig in i som ny rektor på skolan men tack vare en positiv och kompetent personalgrupp ser vi alla fram emot en spännande vårtermin.

I början av veckan tackade vi av Malin som lämnar skolan och läraryrket för studier och nya utmaningar. Det kommer bli ett tomrum efter Malin men vi önskar henne så klart all lycka! I åk 3 har istället Angeliqa Sigvardsson välkomnats och det känns så bra att Angeliqa bestämde sig för att börja hos oss på Höjden! Förutom Angeliqa kommer vi även hälsa Kristina och Jessica välkomna till oss under våren. Kristina är speciallärare och kommer att ha sitt fokus mot våra äldre elever. Hennes första dag blir måndag v. 8. Jessica är idrottslärare och kommer att ta över efter Helena som kommer att undervisa i andra ämnen på skolan. Jessica undervisar F-5 och börjar i slutet av mars. Fram till dess att Jessica börjar kommer vi från och med nästa vecka lägga upp idrotten på ett lite annorlunda sätt. Läs mer om det på respektive klassblogg för F-5.

Rekrytering av ny rektor är igång och vi hoppas att kunna ger er mer information kring det redan under nästa vecka. Då hoppas vi även kunna gå ut med information kring byggnationerna som ni ser inte kommit igång som det var sagt.

Nu har vi gått in i ”VB-ruari” med allt vad det innebär. En hel del elever är sjuka samt personalen eller deras barn. Detta är ju ingen nyhet, det är så här varje år, men vi hoppas att vi kan hjälpas åt med att hålla barnen hemma vid feber, magsjuka, springmask eller andra sjukdomar så smittar lätt. Vi övar mycket på att ha en god handhygien här i skolan, framförallt efter toalettbesök och innan måltid.

Här kommer några viktiga datum att hålla koll på:

 • 4/2-18/2 Skolval för blivande förskoleklass och åk 7. Information skickas hem via post.
 • 11/2 Studiedag för lärarna, fritids öppet som vanligt
 • vecka 9 (25/2-1/3) sportlov
 • vecka 16 (15-22/4) påsklov
 • 1/5 lovdag
 • 7/5 Höjdareftermiddag kl 14-17:30 (eleverna har en förlängd skoldag och visar upp verksamheten för anhöriga)
 • 30-31/5 lovdagar
 • 6-7/6 lovdagar
 • 11/6 skolavslutning kl 18

Vårens utvecklingssamtal kommer att ligga under olika veckor beroende på årskurs. Titta på respektive klassblogg för mer information. Åk 1 och 2 har genomfört sina samtal denna vecka, heja er!

De nationella proven fortsätter under vårterminen. Precis som tidigare kommer vi inte kunna godkänna eventuella ledigheter under dessa perioder. Proven genomförs under följande veckor:

Åk 3

Jämt fördelade under vecka 11-20

Åk 6

Vecka 6 Svenska (tisdag + torsdag)

Vecka 15 Engelska (måndag + onsdag)

Vecka 19 Matematik (måndag + onsdag)

Maria & personalen önskar er en trevlig helg

Bildresultat för vinter

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Tack för i år, vi ses snart igen!

Till vårdnadshavare med barn på Steningehöjdens skola

En hösttermin med extra stora utmaningar är nu slut. Vår skola har vuxit med fler och äldre elever. Vi har påbörjat utbyggnad av verksamheten för att inom ett par år bli en skola med elever från förskoleklass till årskurs nio. Personalstyrkan växer och våra lokaler räcker inte längre till. Fler paviljonger kommer i väntan på att det stora skolbygget ska komma igång.

Vi välkomnar den här utvecklingen och vet att vi kommer att bygga en fantastisk verksamhet på den grund vi byggde i den lilla skolan. Men det går inte att växa utan växtvärk, det har vi märkt den här terminen.

Därför gör vi en ordentlig nystart vårterminen 2019

Skolan får ny ledning

Tf rektor Maria Kvickström-Enquist  

Maria blir ny rektor i väntan på ordinarie rektor, som väntas tillträda tidigt våren 2019. Rekryteringsprocesser är i full gång.

Verksamhetsledare med utökat ledningsansvar Camilla Bruno 50 %

Camilla kommer att bistå rektor med operativt stöd i frågor kring verksamhet och personal.

Verksamhetsledare

Den pedagogiska personalen på skola och fritids organiseras i tre arbetslag under ledning av en verksamhetsledare:

 • Arbetslag Förskoleklass-åk 3: Ida Rudin
 • Arbetslag Åk 4-6: Anna Wassdahl
 • Arbetslag Åk 7: Josefine Purits
 • Arbetslag Fritids: Camilla Bruno

Ledningsgrupp

Rektor bildar tillsammans med verksamhetsledarna och skolans förstelärare en ledningsgrupp med uppdrag att tillsammans utveckla verksamheten med fokus på organisation, tydliga strukturer och mål. Särskilt viktigt är att arbeta med samsyn kring strukturer, regler och förhållningssätt. Under en begränsad tid förstärks ledningsgruppen med en extra ledningsresurs från förvaltningen.

Så här gör vi på Höjden

I en verksamhet, som växer snabbt med nya elever och ny personal, måste mycket tid ägnas åt att skapa samsyn kring viktiga delar av verksamheten. Det handlar om samsyn kring undervisning och lektionsstrukturer, värdegrund, regelsystem och hur vi tillsammans upprätthåller det vi kommer överens om. I detta arbete tar vi hjälp av erfarna lärarcoacher.

Detta arbete kommer att prioriteras i början av vårterminen. Vi kommer att jobba hårt med att åstadkomma en Höjden-anda präglad av trygghet, trivsel och studiero.

I det arbetet behöver vi stöd från er vårdnadshavare. Vi ska vara transparanta med de insatser vi gör och räknar med ert stöd.

Förändringar i organisationen

Åk 3: Malin Mårtensson lämnar oss på Höjden i slutet av januari för att börja studera. Malin kommer bli saknad av oss alla men vi önskar henne så klart all lycka. Rekryteringen av efterträdare är i full gång.

Åk 5: Där hälsar vi Britt Strand och Cecilia Iskander varmt välkomna. Både Britt och Cecilia har under lång tid vikarierat hos oss både i skolan och på fritids och känner därför till vår verksamhet. Vi är så glada och tacksamma att de valt att komma till oss på heltid redan från terminsstart.

Vi hälsar även Kristina Sundstedt välkommen till oss. Kristina börjar vecka 8 och är speciallärare mot våra äldre elever.

Vi har även anställt en ny idrottslärare istället för Helena Bertilskiöld som kommer undervisa i andra ämnen i framförallt åk 4. Helenas efterträdare heter Jessica Brissman och kommer närmast från Sollentuna kommun. Även Jessica börjar senare i vår.

Vår personal som har varit sjukskrivna delar av hösten kommer successivt tillbaka i början av vårterminen.

Nu stänger vi strax 2018 och blickar framemot ett spännande 2019. Men innan dess vilar vi och umgås med nära och kära så att vi är redo för skolstart tisdag den 8 januari 2019 kl. 8:10. Påminner att fritids är stängt måndag den 7 januari då hela personalstyrkan har en gemensam planeringsdag.

God Jul och Gott Nytt År

önskar Maria och all personal på Höjden

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information till föräldrar vid Steningehöjden

Hej, jag vill med dessa rader berätta för er att rektor Bobo Börjesson har valt att inte fortsätta sitt rektorsuppdrag på skolan och han kommer göra sin sista arbetsdag den 21 december. Bobo började så sent som i våras, men han har känt att det inte är rätt uppdrag för honom. Rekryteringen av en ny rektor till skolan påbörjas inom kort och under rekryteringsperioden har vi nu en hittat en lösning på organisering av ledarskapet på skolan.

Organisation av ledarskapet under rekryteringsprocessen
Vår lärarcoach Maria Kvickström Enquist, erfaren pedagog, förstelärare och verksamhetsledare, kommer att axla rollen som tillförordnad rektor på skolan. Maria har, som ni vet, varit med sedan skolan startade och känner verksamheten mycket väl. För att förstärka ledarskapet på skolan kommer Camilla Bruno som har lång erfarenhet som verksamhetsledare att kliva in som ledningsresurs. Utöver det stöttas ledningsgruppen av Ingemar Johansson, en av förvaltningens mest erfarna och uppskattade ledare. Vi tror och hoppas att denna riggning kommer bidra till trygghet och kontinuitet för både personal, elever och föräldrar.

Det är så klart alltid väldigt tråkigt när det inte blir som man tänkt sig, men jag är övertygad om att den interimslösning vi har hittat kommer att fungera väl tills vi har en ny ordinarie rektor på plats.

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig. Jag lovar givetvis att informera er om hur rekryteringsprocessen går och när vi har hittat en ledare som matchar skolans behov.

Vänligen,
Carmen Blom
Biträdande förvaltningschef
Barn- och ungdomsförvaltningen

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar

Buss till Steningehöjden förbättras

Efter klagomål från föräldrar och elever har kommunen haft dialog med Arriva och lyckas får till 2 st nya bussturer. Från och med 10/12 kommer Buss 582 Valsta C (på Valstavägen) – Steningehöjden gå med avgång 07:32 och 07:47.

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skolverket förlänger svartiden

Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Endast 81 vårdnadshavare av 249 har svart på enkäten varför tiden förlängs till 26 oktober. Gäller vårdnadshavare i åk 1-7 på Steningehöjdens skola.

Med vänlig hälsning Skolinspektionen

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer