Föräldrasamråd nummer 2

Varmt tack till er som kom på kvällens föräldrasamråd.
Alla klasser var representerade om vi räknade rätt, 20 stycken engagerade föräldrar 🙂

Vi inledde med övriga frågor som inkommit: 
Hallarna i F-3 där vi fått in en fråga kring att det har varit lite stökigt med kläder och skor, men även elevernas ljudvolym till varandra. Detta fick vi dock snabb återkoppling på ikväll att föräldrarna sett en skillnad redan. Jag hade också uppmärksammat att det varit lite stökigt och redan innan frågan kom. Så jag hade redan påmint om vikten av att vår arbetsmiljö ser snygg ut och vikten av att eleverna är delaktiga. Det trevliga i detta är att eleverna själva idag på elevrådet tog upp samma fråga och även hade en önskan om att återinföra Hallpokalen på F-6, sagt och gjort från och med nästa vecka ska rektor och delar ur elevrådet F-6 utse vilken ”hall” som har det snyggast. Den vinnande klassen får en pokal att ha i klassrummet under den veckan.

Parkeringssituationen är en ständigt återkommande fråga. I morse kan jag säga att det rådde viss oro i personalrummet då kommunen satt upp skyltar med Parkeringstillstånd uppe vid sporthallen. Det har aldrig tidigare behövts och det har heller aldrig funnits någon personalparkering, vilket jag efterfrågat sedan jag började. Det saknas fortfarande och nu saknas även en parkering för er föräldrar/vårdnadshavare när ni ska lämna eller hämta era barn eller om ni ska på ett möte. Jag fortsätter att arbeta för denna svåra situation som påverkar både er och oss som jobbar på skolan. Framförallt är det inte en trafiksäker situation när eleverna ska till och från skolan. Tacksamt vore om vi kunde minska trafiken kring skolan, att det gjordes en fungerande avlämningsplats.

IST var en annan punkt som kom upp och en önskan från föräldrar att få en kort presentation i hur de läser av omdömena. Vi tar med oss det och undersöker möjligheten att kunna göra en Flipp att lägga upp på våra bloggar. Vi förstår att det är många som skulle uppskatta detta.

Vi samtalade också om att vi har ett par elever som blivit av med jackor, men även skor som blivit förstörda eller gömda. Det är otroligt tråkigt med att elever inte kan skilja på mitt och ditt. Det är fruktansvärt att man inte ska kunna känna sig trygg i att man kan lämna sina skor och jackor.

Efter övriga frågor delade vi upp oss enligt önskemål från er föräldrar i årskurser.
F-3 satt med Ida, 4-6 satt med Anna och 7-8 satt med Åsa. Vad jag kunde höra och fick återberättat så var det produktiva möten på sina håll och föräldrarna har samtalat om hur vi kan öka engagemanget och få fler föräldrar till skolan. Vikten av att öka samarbetet mellan hem och skola och skapa mötesplatser mellan föräldrar och där även eleverna är delaktiga och lär känna varandra bättre. I vissa grupper kom man längre än andra. Jag ser med spänning fram emot vårens fortsatta arbete och vad det skall ge för Steningehöjdens skola. Som en förälder skrev på vår Facebook som kommentar på mitt inlägg från ikväll #thefuturestartswithus 🙂

Tack för ikväll, sov gott!

Helena

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Föräldrasamråd 27 november

Föräldrasamråd 27 nov 2019 Steningehöjden

Vi hälsar föräldrarepresentanter varmt välkomna, men även du som inte är klassrepresentant är självklart välkommen att komma 🙂

Helena

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Månadsbrev från rektor

Så har vi kommit till sista dagen av oktober (igår när jag skrev detta brev, dock haft svårt med nätverk där jag är) och jag hoppas att ni alla har ett skönt höstlov. Om inte att ni som är på fritids har fantastiska dagar på fritids. Jag kan berätta att det har varit lugnt med barn på fritids och personalen har haft tid att städa och rensa mellan aktiviteterna. Något som också är av stor vikt, när verksamheten är i full gång är det svårt att hinna med. De barn som är på fritids under loven får också möjlighet att verkligen bli sedda. Det har varit utflykter till skogen med Naturfritids, utflykt till Arlanda och jag vet också att de bygger på sina framtida hus på alla avdelningar. Detta är kopplat till vårt tema #thefuturestartswithme, men självklart även till Lgr11.

I måndags jobbade lärarna i de olika arbetslagen F-3, 4-6 och 7-8 med bedömning, de tittade på elevernas måluppfyllelse så här långt för att utvärdera och planera vidare hur vi ska rikta insatser och resurser. Detta är ett ständigt pågående arbete som leds av specialpedagog och verksamhetsledare. I måndags hade vi en uppsamling och utvärdering av det arbete som skett så här långt. Ni som har barn i årskurserna 6-8 kan komma att få information om betygsvarningar från era barns mentorer/ämneslärare. Ni hade utvecklingssamtal för inte så länge sedan och bör veta hur det ser ut i de olika ämnena. Vi ser det dock som en viktig del att informera er så att ni och era barn vet hur det går i skolan och om hon/han riskerar att få F i något ämne. Det ska inte komma som någon överraskning vid jul när betygen kommer. Ni hittar även lärarnas bedömningar på IST.

Som ni vet så var fritids stängt i måndags. Jag tillsammans med all personal på fritidshemmet hade förmånen att lyssna till Ann Pihlgren som föreläste för oss om Fritidshemmet och skolan – det gemensamma uppdraget. Ann fortsatte sedan med mig och alla andra rektorer på eftermiddagen som ett led i att utveckla och lyfta vårt arbete i kommunen. Som ni kanske vet så arbetar alla fritidshem i hela kommunen med Skolverkets webbkurs. Denna fortbildningsdag var som en del i det utvecklingsarbetet.

fritidshemmets-syfte-ann-pihlgren.jpg

Foto om Fritidshemmets syfte taget från Ann Pihlgrens föreläsning.

Innan lovet hade vi FN storsamling vilket var lyckat i matsalen. De äldre eleverna i åk 7 och 8 var ner till de yngre eleverna och höll presentationer i klassrummen om vad FN är. Viktigt led i att samarbeta och vara förebilder för de yngre eleverna.

Jag är väl medveten om att trafiksituationen är svår runt lämning på mornarna. Jag jobbar på det tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Komfast. Även vi i personalen har svårt att hitta parkering när vi kommer på morgonen. Jag vill be er om förståelse och visad försiktighet när ni kör runt skolan. Som ni ser så går bygget framåt och det börjar ta form. Vi ser fram emot ljusare tider där både lokaler och trafiksituationen skall bli bättre.

På gång:

  • Onsdag 27 november har vi nästa föräldrasamråd. Varmt välkomna till matsalen klockan 18.00-19.30. På senaste mötet var ni 21 stycken som ville fortsätta på nästa möte med att planera årslagsvis hur vi kan engagera och få fler föräldrar engagerade att komma till skolan. Detta arbete kommer vi att fortsätta. Jag fixar med fika och tänker att jag har någon personal med från de olika arbetslagen. F-3, 4-6 och 7-8.
  • Sigtuna kommun håller på och lanserar en ny hemsida, en ny Webbplats. Där kommer mitt månadsbrev att komma från och med nästa månad. Jag kommer då att stänga ner min blogg. Detta som ett led i att det ska komma information från ett ställe och inte ligga på fler platser. Klasserna och fritids kommer än så länge att ha kvar sina bloggar som informationskanal. Jag vet att en del av bloggarna strular med att kunna prenumerera på dem, detta är något vi jobbar på tillsammans med vår IT pedagog och hon i sin tur med vår bloggleverantör.
  • Information kring lucia och julavslutning kommer att komma närmare på klassbloggarna.
  • Skolan startar igen efter jullovet onsdagen den 8 januari klockan 08.10 enligt schema.
  • Fritids är stängt för planeringsdag tisdagen den 7 januari.

Nu önskar jag er en fin Allhelgonahelg och lite stilla lugn efter Halloween 🙂

Helena

Halloween

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Föräldrasamrådet 1/10

Jag vill börja med att tacka er 21 som kom på vårt föräldrasamråd i tisdags, fantastiskt roligt med så fin uppslutning. Tack också till Sofia Forsén vår kurator som var med och presenterade arbetet med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vi kommer att lägga upp denna på vår hemsida inom kort.

Under kvällen hade vi många samtal kring hur inledningen av terminen sett ut kring just trygghet, trivsel och studiero. På F-6 ser vi att rastaktiviteterna bidrar till minskade konflikter vilket är positivt. Jag får signaler från lärare och sociala teamet att det är bra arbetsro på högstadiet. Vilket också en liten trygghetsenkät som vi gjort med åk 7-8 visar på, redovisas nedan. Vi kommer också att göra en liknande enkät på åk 1-6 innan höstlovet. Lite längre fram i slutet av november kommer Sigtuna kommuns stora Trivsel och trygghetsenkät som görs av alla elever, på alla skolor i kommunen.

Trygghetsenkät åk 7-8 gjord i september 2019

Känner du dig trygg på skolan?
Ja 94 st.     Ibland 9 st.      Nej 8st.

Trivs du i din klass och med dina klasskompisar?
Ja 101.       Nja 7 st.         Nej 3st

Vet du till vem/vilka vuxna du kan vända dig till om du behöver prata eller få hjälp med något?
Ja 100 st.             Nej 9 st.

Finns det någon plats på skolans område där du inte känner dig trygg?
Ja 23 st.      Nej 91

De platser som några ej känner sig trygg på är bl.a skogen, omklädningsrum, toaletterna, korridorerna, matsalen, uppehållsrummet.

Hälsningar från Love och Tina i sociala teamet som genomförde enkäten i klasserna 🙂

Nästa föräldrasamråd är onsdagen den 27 november klockan 18.00-19.30.
Då har de närvarande föräldrarna från i tisdags valt att de ska arbeta vidare med hur vi kan öka samverkan mellan skola och hem. Många undrar hur vi kan locka fler av er föräldrar och vårdnadshavare till att vara mer delaktiga i skolans arbete? Varför är det få föräldrar som kommer till föräldramöten? Det här är frågor som kommer upp från er, inte från mig. Jag upplevde att vi hade hög närvaro i matsalen de två kvällar vi hade föräldramöte, sedan var det tydligen färre i olika klassrum. Det kan ju också vara så att man har fler barn och bara kan vara på ett ställe i taget 🙂 Jag upplevde i tisdags att det finns otroligt mycket engagemang i gruppen och att ni är många föräldrar som vill vara med och göra skillnad. En skillnad för att alla elever ska ha en ännu bättre skolgång, med ökad trygghet och trivsel. Vilket vi alla vet ger ökade möjligheter till bättre måluppfyllelse. Ni vill samarbeta med oss och ni vill hjälpa till. Det uppskattar jag och gör att det känns som att vi har något bra på gång tillsammans!

Tack till era fina ord under kvällen om att ni känner skillnad, att ni märker ett ökat engagemang hos personalen. Tack också för återkoppling via mail. Det gör skillnad för mig och min personal att få bekräftelse på det arbete som görs. Vi är här för era barns bästa och vi kommer inte att ge oss. Vi jobbar hårt för att utveckla skolan och vet att ingenting är perfekt. Målet är att alla ska lyckas och må bra. Sedan händer det saker/incidenter vilket är naturligt då vi arbetar med människor och barn. Därför är det så viktigt med vårt förebyggande, främjande och åtgärdande arbete i elevhälsoteamet och tillsammans med all personal och er föräldrar.

Ha en fin söndag
Helena

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rektorsbrev september

Rektorsbrev september 2019

Läs gärna mitt månadsbrev – klicka på länken ovan 🙂

H och S i ram

Nu på tisdag är det dags för årets första föräldrasamråd. Den 1 oktober träffar ni mig och kurator Sofia Forsén samt socialpedagog Love Novotny. Vi kommer presentera vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt berätta mer om vårt trygghetsarbete på skolan. Fika kommer att finnas. Vi ser fram emot att träffa er 🙂

Hälsningar Helena

 

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Välkommen till föräldrasamråd

  • När: tisdagen den 1 oktober
  • Tid: klockan 18.00-19.30
  • Plats: Matsalen

Varmt välkomna till höstens första föräldrasamråd på Steningehöjden.

  • Presentation av Steningehöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling
  • Övriga frågor från er

 

Vänligen meddela gärna i förväg om du har någon fråga du vill ta upp:

helena.eriksson@sigtuna.se

Välkomna önskar Helena, kurator Sofia och socialpedagog Love

 

Tröjan

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Information från föräldramötena

Tillsammans hem och skola Arabiska 20190620

Tillsammans hem och skola engelsk low (1)

Tillsammans hem och skola somaliska

Tillsammans hem och skola svenska low

Varmt tack till er alla som kom på våra två föräldramöten i tisdags och i onsdags. Här kommer de utlovade dokumenten som jag sa att jag skulle lägga upp. Många av er tog ett exemplar med er när ni var där, men om någon saknar så hittar ni dem här.

Vi hade Fältarna och Schysst ungdom på plats i onsdags kväll. Jag hoppas att ni uppskattade den korta, men informativa föreläsningen som Viktor och Jennifer höll från Fältarna. De lovade att ge information om vart ni kan vända er om ni känner oro.
Den informationen kommer här:

Infoblad kontaktuppgifter psykisk ohälsa

Information och kontaktuppgifter till föräldrar

Föräldramöte 2019

Jag och många i personalen har fått positiv respons från er vårdnadshavare från era möten. Det uppskattas mycket! Jag vill påminna er om att det ni signalerar hemma påverkar hur era barn ser på skolan 🙂 Vi vill ha god kommunikation med er, som jag sa på båda mötena, både F-3 och 4-8.
– Tveka aldrig att ta kontakt med oss, i första hand vänder du dig till ditt barns lärare/fritidspersonal och om det inte löser sig eller känns bra vänd dig till mig!
Tillsammans gör vi skillnad för att våra elever ska lyckas med sitt lärande. Det är av yttersta vikt att de ska känna trygghet, trivsel och studiero. Ett prioriterat mål för oss på skolan!

Jag önskar er en fin vecka!
Helena

Publicerat i Okategoriserade | 1 kommentar