Påminnelse till vårdnadshavare om skolskjutsansökan

Vi vill påminna om att vi vill ha in alla nya skolskjutsansökningar för läsåret 2018/2019 senast den 30 April. Detta för att vi ska hinna handlägga och få ut färdbevisen i tid.
Elever som redan har beslut om skolskjuts behöver inte ansöka på nytt. Titta på era beslut hur länge eleven är beviljad.
Nya beslut mailas eller postas ut i god tid innan terminsstart. Elever som är beviljade SL-kort, får sina SL kort postade till folkbokföringsadressen om inget annat sägs. Korten postas ut i Augusti innan terminsstarten.
Kommer ansökan inte in i tid kan färdbevis inte garanteras innan skolstarten.
För frågor angående skolskjuts kontakta Sigtuna kommun
08-591 26000
skolskjuts@sigtuna.seAnsökan gör du via vår ”E-tjänst” -länk som du hittar på hemsidan, Det är en elektronisk ansökan där ni fyller i elevens personuppgifter och anger skälen till att eleven ansöker om skolskjuts.

/Bobo
Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rävsta sommarfritids 2018

Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och Kultur- och fritidsförvaltningen (KoF) har sedan många år organiserat och samarbetat så att barn som går på fritids under sommaren har möjlighet att vistas på Rävsta sommarfritids. Syftet har varit att erbjuda barn som går på fritids så gott som hela sommaren, en möjlighet till miljöombyte.

De senaste åren har de flesta av kommunens fritidsverksamheter erbjudits sommarfritids på Rävsta, men i lite olika stor utsträckning. De barn som inte varit inskrivna på fritids, så kallade ”fria barn”, från övriga skolor i kommunen, har kunnat köpa plats veckovis via KoF.

Upplägg sommaren 2018
De senaste åren har andelen barn som deltagit på sommarfritids i Rävsta stadigt ökat i takt med att kommunen vuxit. Det har i sin tur medfört ökade krav på transporter och resurser i form av utbildad personal. Det maximala antalet barn som kan vistas på Rävsta samtidigt är 200 barn/vecka. För att kunna garantera kvaliteten inom den oförändrade budgetramen för 2018 har man därför behövt göra förändringar i årets upplägg.

Det har inte varit lätt. Alla vet hur populärt Rävsta är bland både barn och föräldrar och olika alternativ har fått vägas mot varandra. Ett alternativ var att erbjuda alla de tio skolor som föregående år haft verksamhet på Rävsta sommarfritids en vecka var. Det skulle däremot innebära att man frångick det ursprungliga syftet – att ge barn som annars skulle få vara på fritids större del av sommaren möjlighet till miljöombyte.

Under 2018 organiseras sommarfritids på Rävsta under tre veckor (v 26, 27, 28) för följande skolor: Eddaskolan, Tingvallaskolan, Centralskolan, Grundsärskolan och Sagaskolan. De skolorna har även varit prioriterade för sommarfritids sedan innan och därmed haft flest vistelseveckor på Rävsta. För de som inte varit inskrivna på fritids som går på våra övriga skolor kommer det även fortsättningsvis finnas möjlighet att via KoF vistas på Rävsta för en kostnad av 300 kr per vecka (250 kr för ytterligare syskon) under en fyraveckorsperiod.

Till kommande år (2019) kommer rektorsgruppen tillsammans med verksamhetschefen att göra en analys av utfallet för årets sommarfritids för att se över hur man på bästa sätt kan erbjuda fritidsvistelse på Rävsta framöver.

På Höjden kommer vi att hitta på många roliga aktiviteter på fritidshemmet i sommar, åka på utflykter som tex bad, parker mm. Aktiviteterna måste anpassas efter elevantal, väder och vind varför mer detaljerad plan kommer framåt sommaren.

Hör av er till mig om ni har frågor kring Rävsta.

Mvh Bobo Börjesson

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Våren är här!

Äntligen har värmen kommit och vårens härliga period är på gång. På rasterna är det full aktivitet med spel och lekar. I skolan händer det mycket den här tiden på året och på Höjden ännu mer än vanligt. Skolgården förändras, högstadiets paviljonger och Höjden etapp 2 håller på att byggas osv.  Det är en spännande och rolig tid som väntar på Höjden och vi ser med glädje fram emot tiden som kommer och dess utmaningar.

Blivande högstadiet
Det är roligt att många har valt högstadiet på Höjden vilket innebär att vi till hösten har 3 klasser i åk 7. Processen med exakt antal elever är inte klar ännu och innan vi kan skapa klassindelningarna behöver vi ha lite mer information. Ritningarna för utemiljön och paviljongerna är klara medans rekryteringsprocessen är i full gång. Mer information kommer senare till berörda elever och vårdnadshavare.

Trafikdialog
Nu är det dags att följa upp arbetet med barnens skolväg och miljön runt Steningehöjdens skola och förskola. Det gör vi onsdag kväll den 25 april klockan 18.30-20.00. Vi träffas i skolans matsal. 

På agendan står:
*
Uppdatering av arbetsprocess och nuläget
*
Fika
*
Lars Hagman presenterar förslag

 Hjärtligt välkomna!

Påminnelse om Ipads
Fler och fler Ipads går sönder eller glöms/tappas bort. Det är viktigt att alla elever lär sig att hantera verktyget(Ipad) på ett pedagogiskt och ansvarsfullt sätt. Snälla se över hur Ipaden hanteras och ta ett samtal med ert barn så att den inte går sönder eller försvinner, vi på skolan kommer också prata med eleverna. Ipaden måste förvaras och hanteras varsamt.

GDPR
All personal har fått utbildning i de nya reglerna kring GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018. Tidigare hade vi PUL (personuppgiftslagen) som styrde hur och vem som får hantera personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) innebär en del förändringar i hur vi får hantera och delge information.

 Daniel Mendoza
Föreläsningen blev inställd pga att Daniel blev sjuk. Skolan har bokat in Daniel att föreläsa i början av nästa läsår.

Tempus Närvaro fritidshemmet
Nytt närvarosystem är på gång i kommunen. Höjden har fått utbildning och är en av skolorna som får komma igång med Tempus först. När allt är klart kommer fritids att informera om hur det fungerar och vilka rutiner som ska följas.

 Viktiga datum för vt-18
Klämdagar 30 april & 11 maj. Skola stängt men fritids öppet
Fritidshemmets dag 8 maj
Höjdareftermiddag 15 maj 15:00-17:30
Skolavslutning på kvällen/eftermiddagen den 13 juni
Sommarlov 14 juni
Studiedag, fritids stängt, 15 juni

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nya rutiner kring allergikost eller särskild kost.

Från och med höstterminen 2018 kommer Sigtuna kommun begära in läkarintyg/utdrag ur journal för de barn, elever och pedagoger på förskola och skola som av medicinska skäl ansöker om allergikost eller särskild kost.

Anledningen till detta är att vi varje år får in många ansökningar om allergikost som inte stämmer. Vid hantering och tillagning av framför allt allergikoster är det mycket viktigt att vi får korrekt information från början så att vi kan ge säker mat till våra barn, elever och pedagoger.

Särskild kost av medicinska skäl som inte är allergikost kommer också innefattas av kravet på läkarintyg/utdrag ur journal.

Läkarintyget/utdraget ur journal får inte vara äldre än 1 år.

Ansökan kommer från och med höstterminen inte längre att finnas i pappersform utan görs digitalt av vårdnadshavarna. Inloggning till ansökan kommer att ligga under Digitala tjänster samt Barn & Utbildning på Sigtuna kommuns hemsida. Mer information om när den digitala ansökan öppnar för anmälan samt när sista ansökningsdag är inför höstterminen kommer i maj.

Sigtuna Kommun

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Välkommen till Uppföljningsträff den 25 april 2018!

Nu är det dags att följa upp arbetet med barnens skolväg och miljön runt Steningehöjdens skola och förskola. Det gör vi onsdag kväll den 25 april klockan 18.30-20.00. Vi träffas i skolans matsal.

På agendan står:
• Uppdatering av arbetsprocess och nuläget
• Fika
• Lars Hagman presenterar förslag

Hjärtligt välkomna!

Lars Hagman Stadsbyggnadskontoret

Lotta Trosell Acumenta AB

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

ANDT föreläsning om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak

På tisdag besöker Marie Unander-Scharin(kommunens preventionssamordnare) Steningehöjdens skola och pratar om ANDT.  På skoltid träffar hon åk 6 och på kvällen bjuds alla klassers vårdnadshavare in till en föreläsning som börjar kl 18:00.

Läser mer om vad Maries roll som preventionssamordnare innebär  via länken: http://insigt.sigtuna.se/sv/Nyheter/Vad-gor-du-som-preventionssamordnare-i-Sigtuna-kommun/

Välkomna

/Bobo Börjesson

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Studiedag och skolval

Skolvalet är nu slut och kommunen håller på att bearbeta informationen. Alla har inte gjort ett aktivt val varför organisation av elever och språkval tar lite tid. Återkommer med mer information när vi vet mer.

Påminner även om att det är studiedag på onsdag. Skolan är stängd men fritids öppet.

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar