Skolverket förlänger svartiden

Det är av stor vikt att så många som möjligt besvarar Skolenkäten. Endast 81 vårdnadshavare av 249 har svart på enkäten varför tiden förlängs till 26 oktober. Gäller vårdnadshavare i åk 1-7 på Steningehöjdens skola.

Med vänlig hälsning Skolinspektionen

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Enkät skolinspektionen

Vi har delat ut papper med information om skolinspektionens enkät och vi har skrivit om det på klassbloggarna. Jag ser nu att inte ens 23% av er vårdnadshavare har svarat på enkäten. Det är mycket viktigt att alla ni vårdnadshavare svara så att vi får ett korrekt svar som vi kan utvärdera.
Har ni tappat bort eller inte fått något papper mailar ni er mentor som skickar hem en ny.
Tack för hjälpen

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Elever stannar kvar i skolan och på skolgården efter skoltid

Det finns elever som stannar kvar i skolan och på skolans område efter skoltid. När eleverna har slutat för dagen ska de snarast lämnas skolbyggnaden och skolgården så att verksamheten kan fortsätta enligt plan. Vi har ej avsatt personal som kan ta ansvar för elever som slutat för dagen om någon konflikt eller händelse skulle inträffar. Har eleverna behov av att stanna kvar på skolan finns möjlighet att skriva in ert barn på fritids. På föräldrasamrådet lyftes även frågan kring elever som stannar på skolgården efter att de slutat för dagen och då hamnar i konflikt med varandra.

Om elev ska stanna kvar på skolan efter skoltid ska det finns ett specifikt syfte. Tex att man väntar på modersmålsundervisning eller att man går på fritids och deltar i deras aktiviteter.

 Mvh Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa Momo

Vi har uppmärksammat att elever skolan har pratar om vad Momo är och ska titta på bilder. Barnen har förklarat att de försökt titta på skolan, på bussen hem och hemma. Viktigt att ni vårdnadshavare pratar med era barn om det och att vi tillsammans kan få ett stopp på det.

Tack för hjälpen

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | 5 kommentarer

Cykla – Gå till skolan

Bild | Posted on av | Lämna en kommentar

Lekställningen tas bort

Den 25/9 hade jag möte med kommunen om lekparken och de olyckor som skett. Utifrån att lekparken är en förhöjd risk för olyckor kommer lekparken inom kort att monteras ner. Diskussioner om skolgårdens lekmöjligheter och utformning kommer fortsätta senare  men just nu prioriteras säkerheten och att inge fler barn ramlar och slår sig.

/Bobo

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kommunen har nu öppnat fickan för lämning och hämtning

Fickan för lämning och hämtning av elever, vid Steningehöjdsvägen, i anslutning till cirkulationsplatsen med månen är nu öppen. Vi ber därför alla vårdnadshavare  med äldre barn som åker bil till skolan att lämna vid fickan. Trafiksituationen kommer då att förbättras för oss uppe vid skola och de yngre elevernas vh kan parkera vid skolan när de hämtar och lämnar sina barn. 

Tack för hjälpen

/Bobo

 

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer